บริษัท เคดับบลิว โซลูชั่น จำกัด  ได้ก่อตั้งขึ้นมาใน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย คุณกัลยาณี  พันธุ์ภักดีดิสกุล เป็นกรรมการผู้จัดการ  ด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการทำงานจากประสบการณ์ทำงานในด้านการติดตั้ง , ปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ดั่งจะเห็นได้จากการที่ได้เคยเป็นผู้ดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆ ให้แก่องค์กรชั้นนำ  ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถเป็นเครื่องพิสูจน์ในผลงานได้


ปรัชญาในการทำงานของเรา
ปรัชญาในการทำงานคือ “สร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน บริการลูกค้าด้วยใจ” โดยพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้ยึดถือปรัชญานี้เป็นแนวทางในการทำงาน